NVvA

Impact van beeldgesprekken voor de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

DOELSTELLING

Vergroten kennis op gebied van klantgesprekken via beeldverbinding

RESULTAAT

Keynote speaker tijdens online inspiratie middag NVvA

Aantal deelnemers

217

Beschrijving van de case

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. En nu de adviseur niet langer fysiek aan de keukentafel kan plaatsnemen, maar digitaal aanschuift, is het goed dat aangesloten arbeidsdeskundigen bijgepraat worden op de impact van gesprekken via beeldverbinding.

Aanpak van GoGrapefruit

De wereld van arbeidsdeskundigen bestaat uit complexe materie en vaak emotionele gesprekken. Het voeren van deze gesprekken in een online wereld maakt het zeker niet makkelijker. We hebben daarom gekozen voor een verhaallijn waarin het omgaan met emotie en het houden van regie een belangrijke rol speelde. Om de interactie te bevorderen werd de presentatie afgewisseld met een gesprek met een expert aan tafel. Deze expert was ook direct de spreekbuis van de online kijkers, zodoende kon de theorie goed worden afgestemd op de dagelijkse praktijk. Het resutaat was een interactief en inhoudelijk gesprek dat door deelnemers als bijzonder prettig en informatief werd ervaren. Een belangrijke bijdrage zat ook in de manier waarop het gesprek in beeld werd gebracht.

Stappen maken in persoonlijk contact op afstand?

Laat het ons weten!